Thursday, August 16, 2007

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ အညႊန္း

ဒီအပတ္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေျပာလို႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု သြားၾကည္႔ၾကည္႔တယ္။ e-Book ဆိုဒ္တစ္ခုပါ။ e-Library (an online library system for Myanmar) တဲ႔။ Organized by USDA Youth တဲ႔။ USDA Youth ဆိုတာ www.usda.org.mm နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိမယ္ ထင္ပါတယ္။ တံဆိပ္ေတာ႔ မေတြ႔ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္စံုပါတယ္။ စာအုပ္စာရင္း ေတာ္ေတာ္စံုပါတယ္။ E-Book , ျပဌာန္္းစာအုပ္ , ဂ်ာနယ္ , သတင္းစာ , ေပ ပုရပိုက္ , ပန္းခ်ီ , ဓာတ္ပံု , သုေတသနစာတမ္း , စြယ္စံုက်မ္း က႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ စာအုပ္ေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ Ask a librarian မွာ သိလိုတာ ေမးလို႔ရမယ္႔ အြန္လိုင္း စာၾကည္႔တိုက္မႈး ရွိပါတယ္။ တိပိဋက Search ဆိုတာေတာင္ ပါပါေသးတယ္။ စာအုပ္စာတမ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔ တကၠသိုလ္မ်ားဗဟိုစာၾကည္႔တိုက္က စာအုပ္ေတြကို E-Books ျပန္လုပ္ထားတာလို႔ ယူဆရပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို Member Registration မလိုပဲ အခုေလာေလာဆယ္ အထိေတာ႔ ေဒါင္းလုဒ္ခ်လို႔ ရပါတယ္။ ဒီဆိုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔တာ အခုမွ ေတြ႔ျဖစ္တာလားေတာ႔ မသိပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ အကုန္ မေမႊၾကည္႔ရေသးဘူး။ ေကာင္းပါတယ္။ စာအုပ္သမားေတြ အတြက္ေတာ႔ စာဖတ္၀ါသနာပါသူေတြ အတြက္ေတာ႔ ၀င္ေမႊသင္႔ေသာ ဆိုဒ္တစ္ခုပါ။
http://www.myanmarelibrary.com/index.php

ေနာက္ဆက္တြဲ
ဒီပို႔စ္ေရးျပီးမွ ထပ္ဖတ္မိတာေတြ
အီး-စာၾကည္႔တိုက္အေၾကာင္းတဲ႔ ... အြန္လိုင္း-စာၾကည္႔တိုက္ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားဆိုတာကို သတိရတယ္။ :)
ေရးထားတာက ... ဒီလို

ဤအြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္စနစ္ကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးအသင္းၾကီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပညာ၀န္ၾကီးဌာနတို႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ိဳးသားအဆင့္ အြန္လိုင္းစာၾကည့္တုိက္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ဒီဂရီေကာလိပ္ (၃၈)ခုရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ ရွားပါးလွေသာ စာအုပ္ေဟာင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းေပ၊ ပုရပိုဒ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွစာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား စသည္တို႔အားလံုးကို အီလက္ထေရာနစ္ ပံုစံေျပာင္းလဲျပီး၊ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိ႔ုအျပင္ အျခားေသာ စာၾကည့္တိုက္ Site မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ အသစ္ထြက္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ား၊ သမိုင္း၀င္စာအုပ္မ်ား ႏွင့္ ဗဟုသုတႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

အြန္လိုင္းစာၾကည့္တုိက္စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူကိုယ္တုိင္စာၾကည့္တိုက္သို႕ သြားရန္မလိုပဲ အင္တာနက္
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေနရာတိုင္းတြင္ တကမၻာလံုးမွ ေန႕ညအခ်ိန္မေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းကို လူအေျမာက္အမ်ား တၿပိဳင္နက္ဖတ္ရႈႏုိင္ကာ အသံုးျပဳလို၊ မွီျငမ္းလိုေသာ ေခါင္းစဥ္က႑လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရယူႏုိင္မည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤအြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္စနစ္တြင္ ျမန္မာစာျဖင့္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာစနစ္္ ျဖစ္ေသာ Unicode System ကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။ အသံုးျပဳရာတြင္လည္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုကို ၾကည့္ရႈသကဲ့သို႕ လြယ္ကူစြာသံုးစြဲႏိုင္ျပီး၊ စာအုပ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို XML ႏွင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္သျဖင့္ အျခားစနစ္မ်ားမွ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ အျခား အသံုးျပဳမ်ားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို RSS Feed မ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးထားပါသည္။ အြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္ စာအုပ္ႏွင့္ဖိုင္မ်ား၏ အေရအတြက္ကိုလည္းကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။

အသံုးျပဳပံုမ်ား

အြန္လိုင္းစာၾကည့္တုိက္စနစ္ကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းစာၾကည့္တုိက္စနစ္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ရရွိေသာ အသင္း၀င္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အသင္း၀င္ အခ်င္းခ်င္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

မိမိဖတ္ရႈလိုေသာစာအုပ္ကိုရွာေဖြရာတြင္ စာအုပ္အမည္၊ စာေရးဆရာအမည္၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ုခုႏွစ္္ စသည္ တို႕ကိုအသံုးျပဳၿပီး စာအုပ္မ်ားကို တိက်ျမန္ဆန္စြာ ရယူဖတ္ရႈႏိုင္မည္။

ရွာေဖြမႈ ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ စာအုပ္အမည္၊ စာေရးသူ၊ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ခုႏွစ္ကို သာမက ရရွိုႏိုင္ေသာေနရာကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာအုပ္စာရင္းမ်ားအားလံုးကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပထားျပီး စာအုပ္စာရင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စာစုစာရင္းအတိအက်ကုိိလည္း MARC Standard ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အသင္း၀င္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ရွာေဖြဖတ္ရႈခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား၏ အေသးစိတ္ ရာဇ၀င္ကို မွတ္တမ္းျပဳထားသျဖင့္ စာဖတ္သူတို႔သည္ မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အသံုးျပဳရာတြင္ ထပ္မံရွာေဖြရန္မလိုအပ္ပဲ၊ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အသင္း၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျမဲဖတ္ေလ့ရွိေသာ စာအမိ်ဳးအစားကို မွတ္သားထားျပီး စာဖတ္သူ၏ စိတ္ကူးကိုယ္ပိုင္စာအုပ္စင္ကို ဖန္တည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ရွိေသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ (၃၈)ခု၏ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္္တိုက္၊ အျခားေသာ အြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္တို႔မွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းကာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအြန္လိုင္းစာၾကည့္တိုက္စနစ္ၾကီး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

0 comments:

  © Blogger template 'Darken' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP